Læge i Schweiz

Åben kort
Lokal tid:
06:55:38

Dr.Med. Suset Leiva

Münzgraben 6, Bern
doctorLæs mere

Dr. med. Alain Keller, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin

Münzgraben 6, Bern
doctorLæs mere

Mr. Dr.med. Bernhard Abbühl

Münzgraben 4, Bern
doctorLæs mere

Mr. Dr.med. Richard Zimmermann

Theaterplatz 2, Bern
doctorLæs mere
AugenCentrum Zytglogge

AugenCentrum Zytglogge

Bim Zytglogge 1, Bern
doctorLæs mere
Röntgeninstitut Marktgasse AG Bern

Röntgeninstitut Marktgasse AG Bern

Marktgasse 6-8, Bern
doctorLæs mere
Augenärzte Bern - Zentrum Marktgasse

Augenärzte Bern - Zentrum Marktgasse

Marktgasse 6, Bern
doctorLæs mere

Mr. Dr.med. Harald Haas

Münstergasse 68, Bern
doctorLæs mere

Mrs. Dr.med. Giovanna Ferrari

Kramgasse 81, Bern
doctorLæs mere

Praxis Oliver Hoffmann

Zytgloggelaube 2, Bern
doctorLæs mere

Mr. Dr.med. Nicolas Wetterwald

Marktgasse 6, Bern
doctorLæs mere

Dr. med. Werner Dickreuter

Zeitglockenlaube 6, Bern
doctorLæs mere

Mr. Dr.med. John Dunn

Zeitglockenlaube 6, Bern
doctorLæs mere

Marktgasse 3011 Bern

J. Sommer (med. pract.) Facharzt f. Psychiatrie u. Psychotherapie (FMH), Zertifizierter Forensischer Psychiater (SGFP), Marktgasse 18, Bern
doctorLæs mere

Mrs. Dr.med. Eva Knechtle

Kramgasse 77, Bern
doctorLæs mere

Dr.med. Pal Mozsa

Zeitglockenlaube 2, Bern
doctorLæs mere

Dr. med. Christoph Stoller

Kramgasse 73, Bern
doctorLæs mere

Mrs. Dr.med. Regula Bosshard

Marktgasse 29, Bern
doctorLæs mere

Dr. Lorenz Böhlen

Kramgasse 82, Bern
doctorLæs mere
Dr. med. Ursula Hesterberg

Dr. med. Ursula Hesterberg

Kramgasse 82, Bern
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning